Tatran môže stavať nový futbalový štadión

Predaj pozemkov pre 1. FC Tatran Prešov odkleplo mestské zastupiteľstvo. Má to byť prvý krok ku komplexnej rekonštrukcii futbalového štadióna. Podľa pripravenej štúdie majú byť okrem športovej časti a parkovacích miest postavené aj polyfuknčné nehnuteľnosti komerčného, ubytovacieho a stravovacieho charakteru.

Poslanci odpredaj majetku pre 1. FC Tatran, a. s., odsúhlasili. Ide o pozemky v celkovej výmere takmer 22 hektárov. Polovicu z nich tvorí tréningové ihrisko, ďalej je to parkovisko a priestranstvo po bývalých tzv. rómskych domoch.


Objavili sa pochybnosti o cene

Časť poslancov s odpredajom nesúhlasila. Soňa Bošelová (SDKÚ) požiadala primátora, aby uznesenie nepodpísal z dôvodu, že podľa hlavného kontrolóra obsahuje tento prevod "prvky neprimeranej štátnej pomoci". Zastupiteľstvo zvýšilo cenu za predaj pozemkov. Komisia navrhovala 17 eur za meter štvorcový, znalecký posudok hovoril o cene 22,64 € a zastupiteľský zbor napokon rozhodol o sume 26 eur za meter štvorcový.


Štadión musí spĺňať sprísnené kritériá

Niektorí poslanci vyslovili aj obavy, aby bol účel nového objektu zachovaný v plnej miere na športové účely. Navrhli napríklad tréningové ihrisko nepredať, len dlhodobo prenajať, prípadne rozčleniť celý prevod na športovú a komerčnú časť. Reč prišla aj na stúpajúce negatívne javy na futbalových štadiónoch. "Skutočne narastá agresivita divákov, a práve preto sú sprísnené kritériá na usporadúvanie športových podujatí. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby došlo k rekonštrukcii prešovského štadióna," uviedol predseda klubu kresťanských demokratov a nezávislých Jozef Baláži.

Poslanec Milan Laca (Smer), ktorý sa tiež angažoval vo futbalovom klube, pripomenul genézu celého problému a poukázal na to, že hlavný architekt mesta nemá voči zámerom investora námietky. "Preto ma názory niektorých kolegov zarážajú," podotkol.


Podľa primátora je rekonštrukcia nevyhnutná

"Je nesporné, že je potrebné postaviť, resp. zrekonštruovať futbalový štadión. Aby tam bolo aj dôstojné parkovanie, prípadne využitie pozemkov, ktoré súvisia s futbalovým areálom," uviedol primátor Pavel Hagyari (NEKA) a na margo ceny za odpredaj povedal, že otázka znaleckého posudku je otvorená: "Mám pocit, že bude ešte nový znalecký posudok, ktorý by mohol potvrdiť alebo vyvrátiť to, čo teraz je. Je tam posudok, ktorý je v určitej hodnote, ale nerobilo ho mesto."


Remeta: Ak sa nepohneme, nebude liga

Predseda predstavenstva 1.FC Tatran Prešov, a. s., Miroslav Remeta konštatoval, že majetkový prevod je nevyhnutný pre pokračovanie projektu: "Ťažko môžeme rozpracovať projekt do detailnej fázy, ak nemáme žiadny vzťah k pozemkom. Preto neustále žiadame mesto, aby sa tým zaoberalo a vyjadrilo sa, čo má byť v budúcnosti v tejto lokalite. Či je vôľou mesta umožniť okolité územie pre Tatran tak, aby mohla byť výstavba štadióna v súlade s normami UEFA. Pokiaľ by nové územie nebolo možné odkúpiť, tak by nebolo možné v súčasnom území dostavať infraštruktúru." Podľa Remetu predkladá Tatran žiadosti od roku 2006. "Odvtedy sme nechali spracovať model, nielen štúdiu, ktorý bol k dispozícii verejnosti i poslancom na posúdenie. Dnes vieme urobiť nejaké kroky, aby sme splnili zákonné podmienky získania licencie na ďalší rok, ale pokiaľ by nebolo možné získať okolité územie k tomu, aby sa ten zámer realizoval, potom si treba povedať, že v budúcnosti nebude možné hrať najvyššiu futbalovú súťaž na tomto štadióne." Na margo "B" plochy Remeta povedal, že "zachovať tréningový štadión, to nie je len podmienka mesta, ale aj náš zámer. Bez neho nemáme ako fungovať. Nemáme problém to potvrdiť v akejkoľvek zmluve, pod akýmikoľvek sankciami."


Zatiaľ musia improvizovať

Majetkový prevod prešiel. Kedy má stáť nový štadión Tatrana? "Na to nedokážem zodpovedať," uviedol predseda predstavenstva s tým, že s výstavbou chcú začať čo najskôr, lebo každá investícia do improvizovaných riešení (aby sa mohla začať najbližšia sezóna) sú vlastne stratené peniaze. "Verím, že tento rok sa podarí odsúhlasiť aspoň nejaký stupeň projektovej dokumentácie, či už pre územné, alebo stavebné rozhodnutie, potom budeme múdrejší," dodal Remeta.


Ako získal Tatran dar od IPZ

Rozruch v meste vyvolal dar mestskej spoločnosti IPZ, a. s., ktorá má na starosti priemyselný park firme 1. FC Tatran Prešov, a. s., kde má tiež mesto podiel. Firma IPZ vykázala minulý rok stratu takmer 304-tis. eur (9,16 mil. Sk), pričom mala previesť Tatranu približne 259-tis. eur (7,8 mil. Sk). Ako došlo k tejto transakcii? Podľa M. Remetu vyplynula z dohôd, ktoré nehnuteľnosti od IPZ má mesto odkúpiť a ktoré ostanú naďalej v jeho portfóliu. Na splnenie podmienok bolo potrebných niekoľko transakcií. Peniaze, ktoré boli darom pre Tatran, neboli teda majetkom IPZ, ale cash na účte vrátený dodávateľom. Nešlo ani o mestské peniaze. "Boli to prostriedky, ktoré vrátila Dúha, a. s., ako dodávateľ stavby, na účet IPZ a tieto prostriedky sa ako cash na účte mohli buď stať súčasťou kúpnej ceny (a tú mesto nechcelo zvyšovať), alebo sa musela uskutočniť iná transakcia. Ako viete z našich účtovných a daňových predpisov, nie je možné tieto prostriedky niekde len tak, za nulu odviesť. Teda najprijateľnejšou transakciou, ktorá bola konzultovaná, bol dar. A bol to dar takej inštitúcii, v ktorej má mesto percentá," vysvetlil M. Remeta.

"O tom dare vieme, lebo bol už predmetom rokovania mestskej rady a výborov. Následne sme zistili, po prevzatí firmy a pri súvahe, že ten dar odišiel z firmy IPZ do 1. FC Tatran. Hodnotovo mesto neprišlo o peniaze. Pôvodne bola dohoda, že za 20 hektárov zaplatíme určitú sumu. To sme aj urobili. Iné je, že to negatívne ovplyvnilo ekonomický výsledok firmy IPZ. Ale hodnotovo mesto neprišlo o peniaze. Požiadal som hlavného kontrolóra, aby preveril túto operáciu, či je v súlade s právnymi predpismi. V prípade, že by zistil, že bola porušená zmluva, vyvodíme dôsledky," povedal k tomu primátor Pavel Hagyari. Zdroj: Korzár, 11.06.2009