Obdobie 1945 - 1993
Obdobie 1993 - 2009
Európske poháre