1898 - 1920   ETVE Prešov (Eperjesi Torna es Vivo Egyesület) - 25.mája 1898
1920 - 1931   TVE Prešov
1931 - 1945   Slávia Prešov
1945 - 1947   PTS Prešov (vzniká spojením klubov Törekvés a Snaha Prešov)
1947 -            DSO Slavia Prešov a DSO Snaha Prešov (rozdelenie PTS Prešov)
1948 - 1950   Sparta Dukla Prešov (vzniká spojením Snahy a Slávie)
1950 - 1951   Dukla Prešov
1951 - 1952   Dukla ČSSZ Prešov
1952 - 1953   ČSSZ Prešov
1953 - 1960   DSO Tatran Prešov
1960 - 1989   TJ Tatran Prešov
1989 - 1991   Tatran Agro Prešov
1991 - 1996   FC Tatran Prešov
1996 - 1998   FC Tatran Bukóza Prešov
1998 - 2005   FC Tatran Prešov
2005 -            1.FC Tatran Prešov